Dėmesio! Organizuojamas ACLS kursas. Kviečiame registruotis į kursą.

Rytis Malašauskas

Gimė 1970 m. gegužės 7 d.

1977-1985 m. Kauno m. 37-vid. mokykla.

1985-1988 m. Kauno m. 40-vidurinė profesinė technikos mokykla. Įgyta specialybė: šaltkalvis remontininkas ir vidurinis išsilavinimas.

2005-2007 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, paramedikas.

2018 iki dabar Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Skubios medicinos pagalbos paramediko bakalauras.

Kursai

Pedagoginių-psichologinių žinių kursai.

SMP - skubioji medicinos pagalba.

UB - ūmių būklių diagnostika ir gydymas.

PMP - pirmoji medicinos pagalba.

PG AID - pradinis gaivinimas ir automatinė išorinė defibriliacija.

TRAUMA II - pirminė pagalba ištikus traumai.

ALS - specializuota reanimacinė pagalba.

ACLS - šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba.

PALS - skubioji medicinos pagalba vaikams.

STRESAS - psichologinės pagalbos įgūdžiai teikiant skubią medicinos pagalbą.

BLSO - šiuolaikinė pradinė akušerinė pagalba.

MIMMS - pasirengimas veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais.

SOS - veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais.

IPIDHL - ikistacionarinis paciento ištyrimas ir dokumentavimas.

ACLS Provider- šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba.

Healthcare Provider - pirmoji medicinos pagalba.

PALS Provider - specializuota reanimacinė pagalba vaikams.

BLS Instructor - Pradinis gaivinimas - instruktorius.

ACLS Instructor - šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba - instruktorius.

ACLS Provider- šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba.

Darbinė veikla

Nuo 1995 m. iki 2007 m. - Kauno m. Greitosios pagalbos stotis, sanitaras

Nuo 2007 m. iki dabar - Kauno m. Greitosios pagalbos stotis , Paramedikas - vairuotojas.

Nuo 2008 m. iki dabar - Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas.

Nuo 2009 m. iki dabar - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, profesijos mokytojas (paramediko profesinio mokymo programa).

Nuo 2010 m. iki dabar - Kauno m. Raudonojo kryžiaus valdybos narys.

Nuo 2014 m. iki dabar - Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro "IRTA" vienas iš savininkų.

Nuo 2017 m. iki dabar - Kauno m. Greitosios pagalbos stoties mokymo istruktorius.

Papildoma

2009  m. - Padėkos raštas iš Lietuvos Respublikos Sveikatos Ministerijos ministro Algio Čapliko

2014  m. - Apdovanojimas „Metų darbuotojas“ Kauno m.

2015  m. - Apdovanojimas „Metų darbuotojas“ Kauno m.

Nuo 2016  m. iki dabar - Tarptautinių greitosios medicinos pagalbos žaidynių teisėjas Ukrainoje ir Estijoje.