Dėmesio! Organizuojamas ACLS kursas. Kviečiame registruotis į kursą.

Irena Malašauskienė

Gimė 1972 m. kovo 16 d.

1978-1989 m. Nedzingės vid. mokykla.

1989-1992 m. Kauno m. P.Mažylio med. mokykla įgyta specialybė med. felčerio.

2018 m. Slaugos bakalauras

Kursai

PMP - pirmoji medicinos pagalba.

SMP - skubioji medicinos pagalba.

UB  -  ūmių būklių diagnostika ir gydymas.

PG AID - pradinis gaivinimas ir automatinė išorinė defibriliacija.

TRAUMA II - pirminė pagalba ištikus traumai.

 ALS - specializuota reanimacinė pagalba.

ACLS - šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba.

PALS - skubioji medicinos pagalba vaikams.

STRESAS - psichologinės pagalbos įgūdžiai teikiant skubią medicinos pagalbą.

BLSO - šiuolaikinė pradinė akušerinė pagalba.

MIMMS - pasirengimas veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais.

SOS - veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais.

IPIDHL - ikistacionarinis paciento ištyrimas ir dokumentavimas.

ACLS- šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba.

BLS- pradinis gaivinimas

Amerikos Širdies Asociacijos ACLS instruktorė

Amerikos Širdies Asociacijos BLS instruktorė

Pedagoginių-Psichologinių Žinių

Darbinė veikla

Nuo 1992 m. iki dabar - Kauno m. Greitosios pagalbos stotis, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė.

Nuo 2008 m. iki dabar - Paramedikų asociacijos narė.

Nuo 2010 m. iki dabar - Kauno m. Raudonojo kryžiaus narė.

Nuo 2013 m. iki dabar - VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, profesijos mokytoja.

Nuo 2014 m. iki dabar - Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro ,, IRTA" direktorė ir dalininkė.

Nuo 2017 m. iki dabar - Kauno m. Greitosios pagalbos stoties mokymo istruktorė.

Papildoma

Nuo 2016  m. iki dabar - Tarptautinių žaidynių teisėja Ukrainoje ir Estijoje.

2016 m. - Apdovanojimas „Metų darbuotojas“ Kauno m.